Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.bakens
Als extra functionaliteit zendt PI1APA periodiek ook bakens uit om aan te geven waar de lokale digipeaters en repeaters zijn gelokaliseerd. Hieronder staat een overzicht met de bakens die door PI1APA worden uitgezonden.
2019-01-22 10:52:41

PI1APA - APRS digipeater Apeldoorn
station: PI1APA
toepassing: APRS digipeater Apeldoorn
frequentie in en uit: 144,8000MHz
frequentie in en uit: 432,5000 MHz
locatie: 52'12.10N 005'59.55E
APRS baken tekst: ">PI1APA APRS digipeater Apeldoorn www.pi1apa.nl"
APRS baken TX interval: 5 minuten
ruwe baken info: "!5212.10N/00559.55E#PHG3130 APRS digipeater Apeldoorn pi1apa.nl"
ruwe baken info: ">http://www.pi1apa.nl / sysop: Jacob PE2CJ"

image is loading...
2019-01-22 10:53:06

analoge repeaters Apeldoorn
station: PI3APD
toepassing: VHF FM spraak repeater Apeldoorn
bereik: Apeldoorn en omstreken
frequentie in: 145,1250 MHz
frequentie uit: 145,7250 MHz
subtoon: 77 Hz
locatie: 52°13.32N 005°59.59E
APRS baken tekst: ";145.725-A*111111z5213.32N/00559.59ErPHG4460 T077 R40k PI3APD Apeldoorn"

station: PI2APD
toepassing: UHF FM spraak repeater Apeldoorn
bereik: Apeldoorn en omstreken
frequentie in: 431,7500 MHz
frequentie uit: 430,1500 MHz
subtoon: niet van toepassing
locatie: 52°13.32N 005°59.59E
APRS baken tekst: ";430.150-A*111111z5213.32N/00559.59ErPHG4450 T000 R20k PI2APD Apeldoorn"

station: PI2NON
toepassing: Coversity UHF FM spraak repeater Apeldoorn
bereik: Noord en Oost Nederland
frequentie in: 431,7500 MHz
frequentie uit: 430,1500 MHz
subtoon: niet van toepassing
locatie: 52°13.32N 005°59.59E
APRS baken tekst: ";430.275-A*111111z5213.32N/00559.59ErPHG3430 T000 +160 PI2NON Coversity"

image is loading...
Hierboven staat een foto van de repeaters zoals deze in gebruik zijn.
Bron: Repeatercommissie VERON A05 apeldoorn (http://a05.veron.nl) 2019-01-22 10:53:09

digitale repeaters Apeldoorn
noteOnderstaande stations zijn (tijdelijk) uitgeschakeld waardoor de baken objecten ook uitgeschakeld zijn. Als PI1APD weer in de licht komt, worden de bakens weer geactiveerd.


station: PI1APD
toepassing: DMR repeater Apeldoorn
bereik: Apeldoorn en omstreken
frequentie in: 430,7875 MHz
frequentie uit: 438,3875 MHz
locatie: 52°13.51N 005°54.33E
repeater nummer: 204600
zendvermogenL 20 watt
antenne hoogte: 100 meter
antenne versterking: 6 dBi
APRS baken tekst: ";438.387-A*111111z5213.51N/00554.33ErPHG4560 DMR PI1APD Apeldoorn"

station: PI1APD
toepassing: D-Star repeater Apeldoorn
bereik: Apeldoorn en omstreken
frequentie in: 436,4875 MHz
frequentie uit: 438,0875 MHz
locatie: 52°13.51N 005°54.33E
APRS baken tekst: ";438.087-A*111111z5213.51N/00554.33ErPHG4560 D-Star PI1APD Apeldoorn"

image is loading...
Hierboven staat een foto van de antennelocatie.

2019-01-22 10:53:10

baken informatie
image Het APRS protocol voorziet in het uitzenden van objecten. Op nevenstaande afbeelding staat een tabel uit het protocol. Er zijn diverse formaten waarin APRS informatie kan worden opgemaakt. Ik wil in PI1APA een aantal bakens hebben zodat de digipeater en lokale phone repeaters op de kaart kunnen worden weergegeven. Elk object kan worden weergegeven door maximaal 80 tekens in de betreffende APRS data regel. Elke baken regel dient te beginnen met een ";" om aan te geven dat het een "object" betreft. Het eerste teken geeft het type informatie aan. De volgende negen karakters zijn gereserveerd voor de objectnaam. Als een objectnaam korter is dan negen tekens, dient het te worden aangevuld met spaties. Hier kan een roepnaam worden weergegeven, maar ook een andere naam. Ik heb gebruik gemaakt van het "Local Info Initiative" standaard formaat om spraak repeaters aan te geven. Voor PI3APD is de naam bijvoorbeeld "145.725-A". Het volgende karakter is een "*" voor een actueel station of een "_" voor een station dat niet meer van toepassing is. In dit geval zijn het actieve stations, dus is er een "*" opgenomen in de data regel. De volgende zes karakters, afslutiend met een"z" voor Zulu tijd, geven de tijd aan. Omdat de tijd voor deze bakens niet van toepassing is, is de "standaard tijd" van 11:11:11 ofwel 111111 toegepast. (Er is ook een alternative object regel zonder deze tijd, maar deze wordt niet altijd even goed geïnterpreteerd. Met 111111z als tijd werkt beter.) De volgende 8 karakters zijn gereserveerd voor de "Lat" coördinaten in ddmm.mm formaat zoals 5212.10N voor 52 graden en 12,10 minuten breedtegraad Noord. Het volgende teken is voor de tabelkeuze (of overlay) van het APRS symbool voor op de kaart. De volgende 9 karakters zijn gereserveerd voor de "Lon" coördinaten in dddmm.mm formaat zoals 00559.55E voor 5 graden en 59,55 minuten lengtegraad Oost.Het volgende teken is voor de symboolkeuze van het APRS symbool voor op de kaart. De overige 43 karakters kunnen worden ingezet om een vrij tekst als commentaar in te vullen. Het is ook mogelijk om de eerste zeven tekens te geburiken voor het aangeven van snelheid en richting, bereik, PHG informatie of andere vooraf gedefinieerde informatie. Voor een repeater lijkt mij de PHG informatie het meest relevant. PHG staat voor Power, Height en Gain ofwel zendvermogen, antennehoogte en antenneversterking. Door "PHG" te noteren wordt aangegeven dat er PHG informatie van toepassing is. Daarop volgen vier (of vijf) tekens die het zendvermogen, antennehoogte, antenneversterking en richteffect beschrijven. Op de bijgevoegde tabel zijn tien kolommen weergegeven. Als een zender bijvoorbeeld met 11 Watt zendt, ligt dat het dichtst bij 9 Watt in de tabel onder nummer 3. Als de antennehoogte zes meter (vanaf de grond) is, is dat ongeveer gelijk aan 20 voet ofwel in kolom 1. Als de toegepaste antenne een versterking bijvoorbeeld 6 dB antenneversterking (gain) heeft, komt dat overeen met kolom 6. Als er een richtantenne toegepast is, kan ook nog de richting worden gekozen in acht stappen. In het geval van een omnidirectionele antenne, dat over het algemeen gebruikelijk is, is kolom 0 van toepassing. Dus in dit voorbeeld is de informatie"PHG3160". Zo kan met zeven tekens vrij veel informatie worden gegeven over het mogelijk bereik. Op basis van deze getallen is het mogelijk om het theoretische berik te bepalen en zo een bereik cirkel om het station te tekenen. Deze tekens gaan wel af van de 43 in te vullen tekens, dus dan blijven er 36 tekens over voor "commentaar".

Voor PI3APD is de volgende baken regel van toepassing:
;145.725-A*111111z5213.32N/00559.95ErPHG4460 T077 R40k PI3APD Apeldoorn

Hieruit is af te leiden dat het om een baken gaat beschrijving "145.724-A" met coördinaten 52°13,32N 5°59,95E en het symbool van een antenne. Het zendvermogen is ongeveer 16 Watt en het is een omnidirectionele antenne van 6 dB versterking op ongeveer 49 meter hoogte. Uit het "commentaar" is op te maken dat het om PI3APD gaat in APELDOORN en er een subroon van 77 Hz nodig is en op plek 40 staat in het raster. Op deze wijze is voor elk relevant object (digi-/repeater) in de omgeving van Apeldoorn een baken opgenomen in de digipeater.
2019-01-24 09:57:53


© 2021 Reiding.com - build: 20180724 32382