Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.storing melden
imageVoor de digipeater is een vergunning verstrekt door Agentschap Telecom en de apparatuur is legaal. De gebruikte apparatuur voldoet aan de wettelijke eisen en de installatie is ontworpen door een deskundig persoon. Ook zijn er EMC metingen aan de apparatuur verricht om mogelijke storing op te sporen. Redelijkerwijs is het niet waarschijnlijk dat de digipeater voor storing zorgt.

Wanneer er toch (vermoeden van) storing is, is geadviseerd om het contactformulier via deze link in te vullen met de storing melding en uw contact gegevens. Alle meldingen zullen serieus worden behandeld.In tweede instantie is het mogelijk om contact op te nemen met Agentschap Telecom voor een formele melding. Hiervoor kunt u terecht bij Agentschap Telecom via deze link: https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/storing. Vooralsnog is het aannemelijk dat een mogelijk storing lokaal kan worden onderzocht en opgelost zonder dat Agentschap Telecom hiervoor hoeft op te treden.
2019-06-26 14:08:27

storing update 11-10-2019
image is loading...
In september 2019 is er een grote storing geweest. De AEA PK88 modem lijkt nu definitief overleden en de back-up modem is ook kapot gegaan. Her is niet mogelijk geweest om de digipeater snel te kunnen repareren waardoor begin oktober een vervangende digipeater is ingeschakeld. Bij de herstart is ook de IGate functie ingeschakeld en aansluitend is het proces van de nieuwe vervangende duelband digipeater versneld.
2019-10-11 11:41:42

storing update 01-07-2019
image is loading...
Het is de bedoeling dat de digipeater een uptime vam 100 % heeft, maar helaas is dat neit altijd mogelijk gebleken. Van het afgelopen jaar (2018...2019) is hierboven een analyse weergegeven van de geregistreerde uitval.

Bij [1] is te zien dat de digipeater kort uit de lucht is geweest. Dit is rond 16 januari 2019 geweest omdat dat het moment van overdracht is geweest. Vanwege het wachten op de nieuwe vergunning van Agentschap Telecom mocht er even niet gezonden worden waardoor de digipeater even uit de lucht is geweest.

Bij [2] is de eerste technisch storing zichtbaar. De audio opamp van de PK-88 modem is kapot gegaan. Hierdoor is de digipeater bijna "doof" geworden. Zenden ging wel goed, dus bakens zijn wel uitgezonden. Hierdoor heeft het even geduurd voordat het probleem opgemerkt is. De modem is vervangen door een reserve PK-88 om het probleem op te vangen.

Bij [3] is een ernstige storing te zien. De backup modem is ook kapot gegaan waardoor de digipeater uit is gevallen. Elke dag is de repeater gereset, maar de data verbinding bleek steeds weg te vallen. En de nieuwe onderdelen voor de andere kapotte modem waren nog niet binnen. Omdat er geen beschikbare middelen meer waren, is de digi uit de lucht geweest. Er wordt gewerkt aan een nieuwe hardware versie om dergelijke onbetrouwbaarheid in de toekomst te voorkomen.
2019-07-01 10:12:22


© 2020 Reiding.com - build: 20180724 8913