Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.inleiding
noteLet op! Onderstaande info is nog ruwe informatie dat nog niet conpleet noch gevalideerd is. Zie het meer als een online kladblaadje voor een nieiw artikel.
2019-10-11 11:28:06

APRX digipeater software
Op PI1APA wordt de Linux software APRX gebruikt. Het voordeel is dat deze software op een Raspberry Pi werkt en daarmee zeer conpact is en stabiel. Er is geen crash gevoelige pc nodig... Welke Linux distributie wordt geïnstalleerd is noet zo relevant. Voor de digipeater gebruik ik een vrij kale distributie omdat alleen maar de terminal modus nodig is en de grafische schil toch niet nodig is. Voor het test systeem gebruik ik Ubuntu omdat dat ook voor beginnelingen goed werkbaar is.

installeren
$ sudo apt-get update (Updates installeren.)
$ sudo apt-get upgrade (Upgrade installeren.)
$ sudo apt-get install nano (Text editor installeren. Vind ik fijner dan VIM.)
$ sudo apt install dstat (... installeren.)
$ sudo apt install screen (... installeren)
$ sudo apt install git (... installeren.)
$ sudo apt install build-essential (... installeren.)
$ sudo apt install debhelper (... installeren.)
$ sudo apt install libssl-dev (... installeren.)

$ mkdir src (Source map maken.)
$ cd src (Naar source map gaan.)
$ git clone https://github.com/PhirePhly/aprx.git (APRX ophalen.)
$ ls (Map inhoud weergeven.)
$ cd aprx (Naar APRX map gaan.)
$ ls (Map inhoud weergeven.)
$ .configure (Configureren.)
$ make make-deb (...)
$ cd .. (Een map niveau omhoog gaan.)
$ ls (Laat het gewenste .deb bestand zien.)
$ sudo dpkg -i ./aprx_2.9.0-28-g13c6e79_amd64.deb (Plaats hier het .deb bestand van de vorige regel om uit te pakken.)

configureren van digipeater
$ cd .. (Een map niveau omhoog gaan.)
$ cd /etc (Naar map etc gaan.)
$ sudo nano aprx.conf (APRX configuratiebestand openen in Nano editor.)herstarten
sudo /usr/sbin/kissattach /dev/ttyUSB0 1
sudo kissparms -p 1 -s 400 -t 400 -r 25
sudo aprs -dddd
APRS developer install instructions source: https://youtu.be/1tPlv92Hfa4 2019-10-11 11:28:06

configuratie

terminal programma Minicom
installeren
$ sudo apt install minicom -y

hardware verbindingen zichtbaar maken
$ dmesg | grep tty

starten
$ sudo minicom (Standaard dstarten.)
$ sudo minicom -s (Direct naar setup/configuratie modus.)
$ sudo minicom /dev/ttyUSB0 (Direct naar de RS232 poort gaan.)
$ sudo minicom -b 1200 -7 /dev/ttyUSB0 (Direct naar poort met 1200 baud in 7-bit.)

instellen
[ctrl]+[A] = menu openen
[O] = opties menu (A = /dev/ttyUSB0)
[P] > [R] voor 7E1
[P] > [B] totdat 1200 baud bereikt is
[Q] = afsluiten
Bron: http://www.poftut.com 2019-10-11 11:28:44


© 2021 Reiding.com - build: 20180724 32376