Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.zwaai
Instellen van de zwaai (EN:deviation) is belangrijk! De meeste APRS stations hebben een te grote zwaai waardoor de data vervormd wordt en het systeem niet goed werkt.

De zwaai kan worden ingesteld en moet daarmee worden afgeregeld. De zwaai is gekoppeld aan de kanaalbreedte en de hoogst uitgezonden audio toon. Een 1200 baud APRS AFSK packet signaal bestaat uit maar twee tonen; 1.200 en 2.200 Hz. De hoogste toon bepaalt de maximale zwaai, dus voor APRS wordt de zwaai bepaald voor een 2.200 Hz audio toon.

Gebleken is dat de beste prestaties van een APRS station zijn met een zwaai van 3 kHz. Verstandig is om de gekoppelde zendontvanger af te regelen volgens de instructies van de fabrikant. De signaalsterkte van het AFSK signaal kan vervolgens worden ingesteld zodat de zwaai van de zender 3 kHz is.

Door een TNC in de calibratie modus te schakelen wordt er een constante audio toon uitgezonden. (Vaak via CMD: CALibrate.) Stel de TNC is in de hoge 2.200 Hz toon (of beide tonen tegelijk als aternatief). Meet met een zwaaimeter de zwaai van het uitgezonden FM signaal en regel het AFSK audio niveau af op 3 kHz. Meestal zit er een potmeter in de TNC waarmee de signaalsterkte kan worden ingesteld. En mogelijk is de signaalsterkte via een software instelling te wijzigen.

Te veel zwaai zorgt voor vervorming waardoor de data niet goed wordt gedemoduleerd. Te weinig zwaai zorgt ervoor dat een AFSK signaal weg valt in de ruis. Een goede zwaai instelling is zeer belangrijk voor goede APRS prestaties!
2020-10-22 09:26:36


© 2021 Reiding.com - build: 20180724 33006