Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.de digipeater
imageJaren geleden heeft Remko; PE1MEW de Apeldoornse APRS digipeater gestart en ongeveer tien jaar lang beheerd en gefinancierd. Remko heeft met een bevriend zendamateur Henk; PE1DNN de digipeater software ontwikkeld en beschikbaar besteld. De digipeater software is bekend onder de naam DIGI_NED. In 2017 heeft Remko aangegeven dat zijn interessegebied verschoven is naar Lora en daarmee de digipeater PI1APA niet meer voort te willen zetten. Jacob; PE2CJ heeft al jaren interesse in APRS en daarmee is aangegeven om het APRS "experiment" daarmee voort te willen zetten. In goed overleg is de apparatuur en het beheer overgedragen aan Jacob. Dit is meteen de start geweest van deze website.
De digipeater heeft meerdere vormen gehad. De eerste versie bestond uit een "oude" computer met hardware modems en zendontvangers. Na falen van de computer is de hardware omgebouwd naar een Raspberry Pi besturing. Hiernaast staat een foto van de repeater zoals deze in één van de eerste versies gebruikt is. In 2018 is gestart met de bouw van een compleet nieuwe hardware versie. Medio 2019 is het plan om de nieuwe digipeater met uitgebreidere functionaliteit te plaatsen.

Foto's Remko; PE1MEW. 2018-07-23 14:24:27

plaatsen van de antenne
imageBij het plaatsen van de digipeater is een zware tegel met een bescheiden mast op het plat dak geplaatst. De constructie is voldoende zwaar om geen last te hebben van harde wind. Op de foto is Remko; PE1MEW bezig met het aansluiten van de antenne. De antenne is een VHF/UHF dualband antenne voor de 2 meter- en 70 centimeterband. De antennehoogte is anno 2019 "niet extreem". Ten tijde van het plaatsen was er nog geen APRS-IS koppeling, dus al het APRS verkeer ging door de lucht. Een goed dekkend netwerk is daarmee belangrijk. Een te lage antenne geeft een te beperkt bereik en een te hoge antenne zorgt voor te veel bereik waardoor er te veel APRS berichten worden opgepikt. De huidige antenne hoogte is mooi. Maar door de verschuiving van RF naar IS kan het RF bereik beter. Een hogere antennelocatie zou niet misstaan.
Foto Remko; PE1MEW. 2019-01-28 12:54:26

aansluiten
imageOp nevenstaande foto zijn Leen; PA2LDB (SK) en Dennis; PD4R bezig met soldeerwerkzaamheden aan PI1APA. Deze foto is gemaakt toen de digipeater geplaatst is. De exacte datum van plaatsen is mij niet bekend, maar het zal rond het jaar 1998 geweest zijn.
Foto Remko; PE1MEW. 2019-02-01 13:04:14

de eerste hardware versie
image
Foto Remko; PE1MEW. 2019-02-01 13:15:24

de tweede hardware versie
image
Foto Remko; PE1MEW. 2019-02-01 13:16:35

de derde hardware versie
image is loading...

Tot 27 januari 2019 is de digipeater gebruik zoals op de foto afgebeeld. De vorige hardware versie moest vervangen worden omdat de PC kapot is gegaan. De gebruikte modem kaart had en ISA bus en deze oude computer oplappen was vrij lastig. Besloten is om gebruik te maken van nieuwere technieken in de vorm van een besturing op een Raspberry Pi. Deze hardware versie van de digipeater is zonder problemen lang in bedrijf geweest.
2019-02-01 13:16:37

overdracht van beheer in 2019
imageToen Remko aangegeven heeft dat hij het beheer over wil dragen heb ik aangegeven de activiteiten voort te willen zetten. Op 16 januari 2019 is het beheer formeel overgedragen. De oude vergunning is beëindigd en de nieuwe vergunning is ontvangen van Agentschap Telecom. In dezelfde week is de hardware van PI1APA ook overgedragen. Omdat de toen huidige repeater aan het einde van de technische levensduur is gekomen, is het plan opgevat om een nieuwe digipeater te bouwen. Door de digipeater te re-engineeren zijn er ook kansen aangegrepen voor extra functionaliteit. Denk hierbij aan een noodstroom voorziening, een elektronische waakhond om bij falen van een (sub)systeem delen automatisch uit te kunnen schakelen of resetten, telemetrie informatie uit te kunnen verzenden voor een status beoordeling op afstand en extra sensoren toe te kunnen voegen. De herbouw vergt enige tijd in engineering en bouw, dus dit traject is nog in volle gang.
QSL kaart Remko; PE1MEW. 2019-01-10 14:45:35


© 2021 Reiding.com - build: 20180724 32354