Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.APRX telemetrie
imageTelemetrie is het op afstand uitlezen van meetinformatie. "Tele" betekent afstand en "metrie" metekent meten. APRS voorziet in het meten van zes analoge en acht digitale signalen per APRS uitzending. Wat er gemeten wordt en wat de eenheid en grootheid is, is zelf te bepalen. De digipeater software APRX heeft ook telemetrie ingebouwd. Er zijn vijf parameters die worden gemeten. De live telemetrie gegevens van PI1APA zijn via deze externe link te zien.

Op nevenstaande grafieken zijn de vijf parameters afgebeeld over de metetijd van één week. De volgende vijf parameters worden weergegeven:

1. Rx Erlang gemiddelde per 10 minuten
Deze waarde geeft de erlang [1] waarde aan van de ontvangen data over een meettijd van 10 minuten. Dit is bepaald op de hoeveelheid data en niet op de werkelijke ontvangsttijd. Bij een piek is de netwerkdrukte ongeveer 5 % van de maximale (theoretische) capaciteit.

2. Tx Erlang gemiddelde per 10 minuten
Deze waarde geeft de erlang [1] waarde aan van de uitgezonden data over een meettijd van 10 minuten. Dit is bepaald op de hoeveelheid data en niet op de werkelijke zendtijd. Bij een piek is de netwerkdrukte ongeveer 3 % van de maximale (theoretische) capaciteit.

3. Rx pkts per 10 minuten
Deze waarde geeft het aantal ontvangen APRS berichten gemeten over tien minuten. Er is een piek gemeten van 40 berichten per 10 minuten. Dat komt neer op gemiddeld vier ontvangen berichten per minuut.

4. IgateDropRx per 10 minuten
Deze meetwaarde geeft het aantal ontvangen berichten weer dat, om één of andere reden, niet doorgegeven is naar het APRS-IS netwerk op het internet. Aangezien PI1APA geen internet aansluiting had, werkte PI1APA ook niet als Igate tot 9 oktober 2019. Dus alle ontvangen APRS data pakketten kwamen niet aan op het netwerk, dus de uitval is gelijk aan het aantal ontvangen berichten. Vanwege het uitvallen van de lokale IGate heeft PI1APA een netwerkverbinding gekregen en werkt PI1APA ook als IGate.

4. Tx pkts per 10 minuten
Deze waarde geeft het aantal uitgezonden APRS berichten aan gemeten over tien minuten. Er is een piek gemeten van 21 berichten per 10 minuten. Dat komt neer op gemiddeld twee uitgezonden berichten per minuut. Hieruit is af te leiden dat niet alle ontvangen data opnieuw uitgezonden wordt. Dit kunnen APRS berichten zijn waarbij het maximaal aantal hops is bereikt. Daardoor wordt het ontvangen bericht niet meer uitgezonden.

[1] De erlang is een (dimensieloze) eenheid voor de omvang van telecommunicatieverkeer. Zoals op Wikipedia vermeld is, is in 1946 door het CCITT de erlang (E) aangenomen als internationale eenheid van telefoonverkeer. Dit is op basis vna het werk van de Deense wiskundige Agner Erlang. Erlang is een gebruikelijke eenheid om vast te stellen wat de capciteit van de verbinding is. De erlang is gebaseerd op gemiddelden waarbij 0 geen enkele verbinding is en waarbij 1 (gemiddeld) een continue verbinding is. Kort door de bocht kan de drukte uitgedrukt worden op een schaal van 0 tot 100 % door het erlang getal met 100 te verminigvuldigen. Wanneer er te veel APRS berichten zijn, dan zal het erlang getal hoger worden.
Grafiek: http://www.aprs.fi 2019-01-31 13:51:02


© 2021 Reiding.com - build: 20180724 32368