Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.Inleiding
In het APRS protocol is een voorziening opgenomen om meetgegevens te kunnen versturen en ontvangen. "Tele" staat voor afstand en "metrie" staat voor meten, ofwel het op afstand weergegeven van meetinformatie. De vorm van de meetinformatie kan, binnen grenzen, vrij ingevuld worden. Telemetrie is zeer handig om bijvoorbeeld de status van een station op afstand te kunnen bepalen. Het om afstand kunnen lezen van voedingsspanningen, temperaturen en dergelijke kan zeer nuttig zijn.

Telemetrie regels zijn bedoeld om bijvoorbeeld status informatie mee te kunnen versturen. Telemetrie gegevens kunnen verstuurd worden door middel van een samenstelling van vier commando regels. Het is mogelijk om de volgende waarden te kunnen versturen:
vijf analoge waarden
acht digitale waarden

De volgende regels zijn van toepassing:
:PARM voor naamgeving van de parameters;
:UNIT voor weergave van eenheden;
:EQNS voor (optionele) vergelijkingen;
:BITS voor weergave van binaire informatie.
Deze regels worden verder op deze pagina in detail toegelicht.
2018-07-23 10:01:30

Methoden
Er zijn twee methoden om telemetrie informatie te versturen. Dit kan met en zonder vergelijkingen. Wanneer de analoge waarden tussen 0...255 liggen, kan er een verkort protocol worden toegepast. Wanneer er kleine, grote of decimale waarden gewenst zijn, dient er een vergelijking mee gestuurd te worden om de meetwaarde te kunnen samenstellen. Hieronder staat een voorbeeld van de korte methode en de lange methode.

Lange methode (zonder vergelijkingen)
:PA0XYZ-2 :PARM.Battery,Btemp,None,None,None,Busy,Ack,PE,Sel,Err,NC,NC,NC
:PA0XYZ-2 :UNIT.volt,deg.C,None,None,None,high,high,hig,hig,hig,hi,hi,hi
:PA0XYZ-2 :T#123,150,000,255,234,123,11001010


Lange methode (met vergelijkingen)
:PA0XYZ-2 :PARM.Battery,Btemp,None,None,None,Busy,Ack,PE,Sel,Err,NC,NC,NC
:PA0XYZ-2 :UNIT.volt,deg.C,None,None,None,high,high,hig,hig,hig,hi,hi,hi
:PA0XYZ-2 :EQNS.0,0.0625,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
:PA0XYZ-2 :BITS.11111111,DIGI_NED Telemetry
2018-07-24 15:42:56

paramters :PARM
Om te weten wat de bijbehorende betekenis is van de meetwaarde, is het mogelijk om de parameter naam mee te sturen. Er kunnen maximaal vijf analoge waarden voorzien worden van een omschrijving en maximaal acht digitale meetwaarden. De lengte van de naamgeving is beperkt zoals in het APRS protocol opgegeven. Hieronder staat een voorbeeld regel:

:PA0XYZ-2 :PARM.Battery,Light,VSWR,Temp,Hum,Busy,Ack,PE,Sel,Err,NC,NC,NC

Het is niet nodig om de parameters bij elke uitzending mee te sturen omdat het statische informatie betreft. Om drukte op het netwerk ter vermijden is het raadzaam om de parameter regel bijvoorbeeld maar één maal per kwartier uit te zenden.
2018-12-17 12:32:34

eenheden :UNIT
Elke meting heeft via de parameter regel een omschrijving gekregen. Ook is het mogelijk om een eenheid op te geven. De eenheden worden aangeduid met :UNIT in de regel. Gebruikelijke eenheden zijn bijvoorbeeld:
Volt voor een spanning in Volt;
Deg.C voor een temperatuur in graden Celcius;
Watt voor een (zend)vermogen;
CPM voor Counts Per Minute bij een dosismeting.

De lengte van de eenheden tekst is beperkt. In het APRS protocol is het maximale aantal karakters opgegeven.

:PA0XYZ-2 :UNIT.volt,deg.C,None,None,None,high,high,hig,hig,hig,hi,hi,hi

2018-12-17 12:32:37

vergelijking :EQNS
-info volgt nog-
2018-12-17 12:32:38

bits :BITS
-info volgt nog-
2018-12-17 12:32:40

default
Het is mogelijk om via APRS Telemetrie gegevens te verzenden. Telemetrie is het op afstand ontvangen van status informatie. Het APRS protcol voorziet er in om per verzonden (T) regel (voorzien van een volgnummer) vijf analoge (0...255) waarden te versturen en acht individueel in te stellen bits (0 of 1). De T-regel bevat alleen de waarden, de betekenis van de waarden en de eenheden is ter herleiden aan PARM. (parameter) en UNIT. (eenheid) regels. Afhankelijk van de positie in de regel is het mogelijk om in de PARM. regel een beschrijving van 3...7 ASCII karakters mee te sturen zoals bijvoorbeeld "Battery" en "Temp" voor aanduiding van de accuspanning en temperatuur van de opstelling. Afhankelijk van de positie in de regel is het mogelijk om in de UNIT. regel de eenheid van 1...7 ASCII karakters mee te sturen zoals bijvoorbeeld "Volt" en "DegC" voor eenheid van de accuspanning en temperatuur in graden Celcius van de opstelling. Het is ook mogelijk om met de vijf 0...255 waarden grotere getallen te kunnen versturen. Door gebruik te maken van de EQNS. regel kunnen door middel van een vergelijking veel grotere getallen worden verstuurd. Normaal is de waarde tussen 0 en 255. Door middel van de vergelijking A × V^2 + B × V + C zijn grotere waarden te verkrijgen. De analoge waarde "V" wordt ingesteld en "A", "B" en "C" komen voort uit de drie digits zie in de T-regel zijn ingevuld.

Telemety Report Format
Tsequence nr.analog valuesdigital valuescomment
T#nnn,bbb,bbb,ccc,ddd,eee,fghijklm@
15444448n
-0...2550...2550...2550...2550...2550...2558x 0/1n
Example:
T#123,150,000,255,234,123,11001010
2018-12-17 12:52:37


© 2021 Reiding.com - build: 20180724 32981