Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.berichten
Het is mogelijk om door middel van APRS een bericht, tot 67 karakters, naar een geadersseerde te sturen. De opzet is dat de verstuurde informatie in (door een mens) leesbare tekst wordt verstuurd. Het is ook mogelijk om een optioneel verzoek tot ontvangstbevestiging mee te sturen. Wanneer een bericht voorzien is van een volgnummer, dan wordt een ontvangstbevestiging verwacht dat gekoppeld is aan het bijbehorende nummer. Wanneer er geen ontvangstbevestiging wordt ontvangen, dan is het denkbaar dat het bericht nog een (aantal) keer wordt verstuurd totdat het bericht goed aankomt of definitief gemarkeerd wordt alszijnde niet bezorgd.

bericht samenstelling
- De adres ruimte is altijd 9 karakters lang. De opzet is dat hier de roepletters met eventuele SSID worden geplaatst en om aan 9 karakters te komen aangevuld wordt met spaties. Dus het adres wordt bijvoorbeeld "PA0ABC-9 ".
- De bericht ruimte kan gevuld worden met leesbare ASCII tekst met uitzondering van |, ~ en {.
- Elk bericht kan voorzien zijn van een alfanumeriek berichtnummer tot vijf karakters en zonder spaties. Bijvoorbeeld: 1, 003 en 12345. In de praktijk zijn drie karakters toegepast zoals 001 en verder. Wanneer geen ontvangstbevestiging gewenst is, dan kan het volgnummer achterwege blijven.bericht samenstelling
:
geaddresseerde
:
bericht tekst
bericht identificatie
{
bericht nummer
:
9
:
0...67
1
1...5
Voorbeeld waarbij geen bevestiging verwacht wordt:
:PA0ABC-7 :Test bericht tot 67 karakters lang.

Voorbeeld waarbij wel een bevestiging verwacht wordt, in dit geval op bericht nummer 3:
:PA0ABC-7 :Test bericht tot 67 karakters lang.{003


bericht bevestiging en afwijzing
Wanneer er een bericht nummer toegevoegd is aan een bericht, dan kan de ontvanger een ontvangstbevestiging terug sturen met het nummer dat bij het oorspronkelijke bericht hoort. De samenstelling van een bevestiging (EN: acknowledement) of afwijzing (EN: rejection).
samenstelling van ontvangstbevestiging
:
geaddresseerde
:
ack
bericht nummer
1
9
1
3
1...5
Voorbeeld:
:PA0XYZ-1 :ack003

samenstelling van bericht afwijzing
:
geaddresseerde
:
rej
bericht nummer
1
9
1
3
1...5
Voorbeeld:
:PA0XYZ-1 :rej003
2018-07-23 10:37:46


© 2021 Reiding.com - build: 20180724 33002