Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.storing melden
imageVoor de digipeater is een vergunning verstrekt door Agentschap Telecom en de apparatuur is legaal. De gebruikte apparatuur voldoet aan de wettelijke eisen en de installatie is ontworpen door een deskundig persoon. Ook zijn er EMC metingen aan de apparatuur verricht om mogelijke storing op te sporen. Redelijkerwijs is het niet waarschijnlijk dat de digipeater voor storing zorgt.

Wanneer er toch (vermoeden van) storing is, is geadviseerd om het contactformulier via deze link in te vullen met de storing melding en uw contact gegevens. Alle meldingen zullen serieus worden behandeld.In tweede instantie is het mogelijk om contact op te nemen met Agentschap Telecom voor een formele melding. Hiervoor kunt u terecht bij Agentschap Telecom via deze link: https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/storing. Vooralsnog is het aannemelijk dat een mogelijk storing lokaal kan worden onderzocht en opgelost zonder dat Agentschap Telecom hiervoor hoeft op te treden.
2019-06-26 14:08:27


© 2021 Reiding.com - build: 20180724 32353