Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.AX.25 protocol
Om complexere datacommunicatie ordentelijk te laten verlopen zijn er duidelijk afspraken nodig. Dit begint met de opbouw van de lagen. Deze opbouw is uitvoerig uiteengezet in het AX.25 protocol document. Hierin staat de opbouw van het AX.25 protocol van de fysieke laag, data verbinding, netwerk, transport, sessie, presentatie en applicatie. Dit AX.25 protocol staat beschreven in een document van 143 pagina's waar "niet door te komen is". :- Gelukkig is het voor gebruik van APRS ook weinig relevant... Het is complexe materie dat erg droge stof is. Weet dat het AX.25 protocol onderliggend is aan het APRS protocol, maar voor de rest mag je het vergeten. ;-)
2018-07-20 22:52:47

APRS protocol
Het APRS protocol beschrijft alles wat relevant is (voor ontwikkelaars?!) van APRS apparatuur en software. APRS is te gebruiken zonder de kennis van het protocol te hebben, maar het opent wel perspectieven om de basis te kennen. Er staat zeer interessante informatie in dat ook goed leesbaar is. Het is een aanrader om het een kans te geven om het eens te bestuderen. Het oogt in eerste instantie mogelijk complex, maar bij nader bekijken is het logisch opgesteld en duidelijk.

De structuur APRS data pakketten is vormgegeven volgens het APRS protocol. Veelal "zien wij dit protocol niet" omdat dit in een modem of software verwerkt zit waar een gebruiker vrijwel niet mee te maken heeft. De structuur van de verstuurde informatie wel.

Hét APRS protocol is hier te vinden: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF.

Het protocol is naar mijn idee prachtig in elkaar gezet en voorziet in diverse mogelijkheden en wensen. Het is een theoretisch document, maar zeer interessant. Op deze website is diverse praktische informatie weergegeven, maar wel in vereenvoudigde vorm. Voor details verwijs ik door naar het échte APRS protocol. Er is een werkgroep dat de ontwikkelingen van APRS beheert: http://aprs.org. In mijn ogen is de site gedateerd, oubollig en onoverzichtelijk. :- Het werk dat zij leveren is goed, maar de presentatie is niet meer van deze tijd.
2019-01-24 12:48:15

evolutie van APRS
Toen APRS bedacht is was een GPS ontvanger door "de gewone man" niet te betalen. APRS is daarmee ook eenvoudig ontstaan en een beperkt aantal gebruikers. Toen GPS ontvangers goedkoper werden, heeft dit voor een flinke groei gezorgd. Toen Kenwood met de TH-D7 APRS portofoon kwam, werd APRS eenvoudig bereikbaar voor veel gebruikers. APRS bestaan nu alweer twee decennia en "de wereld" is veranderd. Er zijn meerdere portofoons en mobilofoons met ingebouwde modems en GPS ontvangers. En met 30.000 APRS stations is het APRS systeem nog springlevend! Met de komst van Arduino controllers en Raspberry Pi besturingen zijn de mogelijkheden nog groter. Vooralsnog voorziet het APRS protocol nog wel in de nieuwe technieken. Er zijn echter wel delen van het APRS protocol die verouderd zijn en eigenlijk niet meer relevant.

Een nieuwe techniek is het meten van stralingsdosis en de meetwaarden uitzenden via telemetrie. Deze functionaliteit is tegenwoordig zelf goed te bouwen en een mooie toepassing anno nu. Via deze externe link is telemetrie van de stralingsdosis in Slovenië te zien.
2019-01-24 12:52:25


© 2022 Reiding.com - build: 20180724 47065