Digipeater.nl
 PI1APA.nl
Information about hamradio digital repeaters.
APRS digipeater and PI1APA in particular.PI1APA telemetrie station
Hieronder staat een experimentele setup als telemetrie station. Er is een stralingsdosismeter (en later ook nog een temperatuur en vochtmeter) aangesloten op een Arduino controller. De ontvangen meetgegevens worden omgezet in bruikbare variabelen. De Arduino controller is via de seriële poort verbonden met de TH-D7 zendontvanger. Met seriële commando's wordt de zendontvanger ingesteld. De frequentie, stapgrootte, piep signalen en veel meer instellingen worden via de seriële poort ingesteld. Aansluitend worden de juiste TNC instellingen geladen en vervolgens wordt de modem geactiveerd en in de CONVerse mode geschakeld. Alle data dat nu naar de TH-D7 wordt gestuurd, wordt als ruwe APRS data uitgezonden. In de Arduino controller worden de meetgegevens omgezet in APRS dat regels die periodiek worden uitgezonden. De telemetrie data wordt zo uitgezonden zodat de lokale Bèta en Gamma radioactiviteit, luchtvochtigheid, temperatuur en dergelijke op afstand te zien is. Ook wordt er periodiek een locatie baken uitgezonden, een status melding en bulletins. Wanneer de radioactiviteit laag is, wordt er periodiek een bulletin gestuurd met een melding dat de radioactiviteit voldoende laag is. Wanneer de hoeveelheid straling verontrustend hoog wordt, wordt ook de inhoud van het bulletin hierop aangepast. Het mooie van deze portofoon is dat de modem ingebouwd is de portofoon ook te besturen is via de controller. Zo zou je in theorie op meerdere frequenties en met verschillende TNC instellingen kunnen uitzenden.

image is loading...

De actuele telemetrie data is hier te vinden: https://aprs.fi/telemetry/a/PI1APA-1.

Hieronder staat een samenvatting van de uitgezonden APRS data.

Met onderstaande regel wordt een object op de kaart geplaatst. De locatie, het juiste symbool, antenne gegevens (voor bereik bepaling) en ene toelichting wordt periodiek uitgezonden.

;PI1APA-1 *111111z5212.09NR00559.55EHPHG3130 Radiation Telemetry TESTING [JO22xe]

Met de onderstaande regel wordt er periodiek een status melding uitgezonden. Dit is een statische regel.

>PI1APA-1 Telemetry Station (engineering phase)

Met onderstaande regels worden de calculatie gegevens en eenheden periodiek verstuurd. Hiermee klopt de schaal van de metingen en is het duidelijk dat om CPM (Counts Per Minute), mV (millivolt) enzovoort gaat per meting. Dit is statische informatie.

:UNIT.CPM,mV,Pct,DegC,Rh,on,on,on,open,ok,ok,-,-
:EQNS.0,1,0,0,75,0,0,1,0,0,0.5,-60,0,1,0[/xo]
:PARM.Radiatn,PSUVolt,Light,Temp,Humid,VHFON,UHFON,UPS,door,VSWR,PWR,-,-

Periodiek worden er bulletins verstuurd. Bulletin 0 geeft de status van radioactiviteit aan. In dit geval zijn er 26 counts per minute, dus is er alleen achtergrond straling. De meetwaarde wordt ook meegestuurd, in dit geval 26 CPM.

:BLN0 :Normal levels of radioactivity. [JO22xe] (26 CPM)
:BLN1 :Note! Telemetry station is being developed! Build: 2020040901


De inhoud van bulletin 0 is afhankelijk van de meetwaarden van straling. De bovenstaande weergave is de gewenste weergave. Wanneer er geen meting meer is (0 counts) wordt de volgende weergave weergegeven:

:BLN0 :Abnormal low levels of radioactivity. Sensor defect? [JO22xe]

Als er meer dan 150 counts per minuut zijn, is de straling abnormaal verhoogd en wordt onderstaande weergave uitgezonden:

:BLN0 :Abnormal high radioactivity levels! [JO22xe] (nnn CPM)

Als er meer dan 255 counts per minuut zijn, is er echt iets serieus mis in de wereld qua radioaciviteit of de sensor/schakeling/software is kapot. In dit geval wordt de meting uitgezonden met een melding dat de meting buiten het bereik valt:

:BLN0 :Abnormal high radioactivity. Out of APRS TLM range. (nnn CPM)

Hieronder staan drie uitzendingen van gemeten waarden. Elke uitzending heeft een volgnummer. De eerste vijf getallen zijn de meetwaarden. In combinatie met de eerder verstuurde EQNS calculatie worden onderstaande getallen verrekend tot de gewenste weergave. Elke regel bevat de actuele meetgegevens van de voorgaande vijf minuten.

T#232,008,184,048,164,045,00000000PI1APA's telemetry station
T#233,022,184,053,164,045,00000000PI1APA's telemetry station
T#234,018,184,059,164,045,00000000PI1APA's telemetry station
2020-11-27 09:34:13

Measurements shown in graphs
image is loading...
2020-11-27 09:34:13

Other stations
A far is I know there 'only' three radiation telemetry stations. My station PI1APA-1 has the 'radiation symbol' as intended for APRS use. The other two stations are combined with wheather information and use therfore another APRS symbol.

The other stations are S55MA-10 in Slovenia and KI6TSF-8 in America. Click at the callsign for the current telemetry information.
2020-12-01 09:24:23


© 2022 Reiding.com - build: 20180724 47062